Πωλήσεις

Η εταιρεία ΠΡΟΒΙΟΠ Ε.Π.Ε  πουλάει μόνο τοις μετρητοίς.

Πίστωση δίνεται μόνο μετά  από γραπτό αίτημα σας και με την σύμφωνη γνώμη   της   διεύθυνσης.

Τα  επί πιστώσει τιμολόγια πρέπει   να εξοφλούνται τοις μετρητοίς το αργότερο εντός  30 ημερών  από  την έκδοση τους.

Σε περίπτωση   που προκύψει οποιαδήποτε οικονομική διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

Επιστροφές

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές  με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το αργότερο εντός 10 ημερών από την αγορά.
  • Τα εμπορεύματα να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και σε άριστη κατάσταση.
  • Να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά (δελτίο Αποστολής, τιμολόγιο, απόδειξη).
  • Εμπορεύματα ελαττωματικά που δεν έχουν υπερβεί το χρονικό περιθώριο της εγγύησης   θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν από το αρμόδιο τμήμα   και  εάν η  βλάβη προέρχεται από ελαττωματική κατασκευή και όχι από λάθος τοποθέτηση, χρήση κλπ τότε μόνο θα γίνεται αντικατάσταση.

 

 

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων